2008/08/22

Top 3 Swedish Poets

***

Dan Andersson (1888-1920)

När de gamla såren heta tära,
när din kind är vätt av ensamhetens gråt,
när att leva är att stenar bära
och din sång är sorg som vilsna tranors låt,
gå och drick en fläkt av höstens vindar,
se med mig mot bleka, blåa skyn!
Kom och stå med mig vid hagens grindar,
när de vilda gässen flyga över byn!

"Gässen flytta", ur Kolvaktarens visor (1915)


Harry Martinson (1904-1978)

Har ni sett en koltramp komma ur en orkan -
med bräckta bommar, sönderslitna relingar,
bucklig, stånkande, förfelad -
och med en skeppare som är alldeles hes?
Fnysande lägger den till vid den soliga kajen,
utmattad slickande sina sår,
medan ångan tynar i pannorna.

"Har ni sett en koltramp..." ur Spökskepp (1929)


Joe Hill (1879-1915)

My will is easy to decide
For there is nothing to divide
My kin don't need to fuss and moan
"Moss does not cling to a rolling stone."
My body? - Oh. - If I could choose
I would to ashes it reduce
And let the merry breezes blow
My dust to where some flowers grow
Perhaps some fading flower then
Would come to life and bloom again
This is my Last and final Will
Good Luck to All of you

Joe Hill

No comments: